การทดสอบน้ำดื่ม ครั้งที่ 2แก้วน้ำด้านซ้ายมือ ใส่น้ำสำหรับแบตเตอรี่ แก้วน้ำด้านขวามือ ใส่น้ำแร่ยี่ห้อหนึ่ง
น้ำสำหรับแบตเตอรี่ น้ำแร่ยี่ห้อหนึ่ง

ภาพการทดลอง (เวลาใต้ภาพ คือเวลาที่ผ่านไปในการทดลอง)


0 วินาที

5 วินาที

12 วินาที
น้ำในแก้วขวาเริ่มมีฟองเห็นได้ชัดเจน

20 วินาที

29 วินาที

40 วินาที

50 วินาที

59 วินาที

1 นาที 9 วินาที

1 นาที 19 วินาที
เริ่มมีตะกอนสีส้มในแก้วขวา

1 นาที 29 วินาที

1 นาที 40 วินาที

1 นาที 50 วินาที

2 นาที

2 นาที 9 วินาที

2 นาที 20 วินาที

2 นาที 30 วินาที

2 นาที 40 วินาที

2 นาที 50 วินาที

2 นาที 59 วินาที

3 นาที 10 วินาที

3 นาที 19 วินาที

3 นาที 30 วินาที

3 นาที 39 วินาที

3 นาที 50 วินาที

4 นาที

4 นาที 9 วินาที

4 นาที 20 วินาที

4 นาที 30 วินาที

4 นาที 39 วินาที

4 นาที 55 วินาที

4 นาที 59 วินาที
ปิดเครื่องแล้ว

แก้วซ้ายน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ แก้วขวามีตะกอนสีส้มเข้มนอนอยู่ก้นแก้ว
All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

Questions, comments, suggestions, contact us
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh