การทดสอบน้ำดื่ม ครั้งที่ 1แก้วน้ำด้านซ้ายมือ ใส่น้ำดื่มจากน้ำขวดยี่ห้อ x ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้แสงอุลต้าไวโอเลตและโอโซน แก้วน้ำด้านขวามือ ใส่น้ำประปา
น้ำขวดยี่ห้อ x ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้แสงอุลต้าไวโอเลตและโอโซน น้ำประปา

ภาพการทดลอง (เวลาใต้ภาพ คือเวลาที่ผ่านไปในการทดลอง)


0 วินาที

15 วินาที
น้ำในแก้วทางขวาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลจางๆ ก่อน

25 วินาที

37 วินาที

46 วินาที

56 วินาที

1 นาที 3 วินาที

1 นาที 13 วินาที

1 นาที 37 วินาที

1 นาที 54 วินาที
น้ำในแก้วทางขวาเริ่มมีสีออกเขียว และเริ่มมีตะกอนสีน้ำตาลเข้มสะสมอยู่บนผิวน้ำเห็นได้ชัดเจน

2 นาที 11 วินาที
เริ่มมีตะกอนสีน้ำตาลเข้มสะสมอยู่บนผิวน้ำของแก้วทางซ้ายบ้างแล้ว

2 นาที 21 วินาที

2 นาที 31 วินาที
น้ำในแก้วทางซ้ายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียว

2 นาที 53 วินาที

3 นาที 18 วินาที

3 นาที 39 วินาที
ตะกอนที่อยู่บนผิวหน้าน้ำของแก้วทางขวา เริ่มตกตะกอน

3 นาที 50 วินาที

4 นาที 0 วินาที

4 นาที 14 วินาที
ในแก้วใบขวามือ ตะกอนสีน้ำตาลเข้มเริ่มแผ่กระจายลงมาด้านล่างเรื่อยๆ จนสามารถเห็นเป็นชั้นแบ่งของน้ำอย่างชัดเจน

4 นาที 23 วินาที

4 นาที 34 วินาที

4 นาที 46 วินาที

5 นาที 8 วินาที
ในแก้วน้ำด้านซ้ายมือ ตะกอนสีน้ำตาลเข้มเริ่มแผ่กระจายลงด้านล่าง

5 นาที 30 วินาที
น้ำในแก้วทั้งสองเริ่มเดือด

5 นาที 46 วินาที

6 นาที 15 วินาที

6 นาที 28 วินาที

6 นาที 37 วินาที

6 นาที 46 วินาที

7 นาที 9 วินาที

7 นาที 21 วินาที

7 นาที 32 วินาที
ปิดเครื่องอิเลคโตรไลซิสแล้วครับ

7 นาที 59 วินาที

14 นาที 15 วินาทีตะกอนสีน้ำตาลเข้มเริ่มตกตะกอนสู่ก้นแก้ว

18 นาที 16 วินาที

21 นาที 2 วินาที

22 นาที 22 วินาที

24 นาที 50 วินาที

27 นาที 31 วินาที

31 นาที 26 วินาที

34 นาที 35 วินาที

89 นาที 59 วินาที
ตะกอนนอนก้นชัดเจน


All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

Questions, comments, suggestions, contact us
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh