ผลการแข่งขัน
Results

การแข่งจรวดน้ำสุดยอดประเทศไทย ครั้งที่ 1
Thailand's Top Water Rocket Championship #1

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2550
Sunday, 18 March 2007

สนามยิงปืนรถถัง ค่ายอดิศร จ.สระบุรี
Adisorn Camp, Saraburiหน้าหลัก
พิธีเปิดการแข่งขันฯ : หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3
ภาพเด็ดการแข่งขันฯ


ประเภทจำกัดเทคนิค (Limited Technique Class)
แรงดัน 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (pressure 50 psi)

ทีมลำดับที่
Team No.
ชื่อทีม
Team's Name
ระยะ (เมตร)
Distance (m.)
ผลการแข่งขัน
Result
ครั้งที่ 1
1st Launch
ครั้งที่ 2
2nd Launch
1มือใหม่192.53222.41 รองชนะเลิศ อันดับ 2
3rd Place
2กะทิ-236.53 ชนะเลิศ
(1st Place)
3ศรีบุณยานนท์174.55185.57
4ประดิษฐ์ 2148.10176.55
5วรมันต์ 2151.12156.10
6บุญวัฒนา ก.192.24182.50
7บางแก้ว 2133.26-
8บางแก้ว 1101.35142.57
9ไชโย202.23140.48
10ไข่ต้ม191.15185.55
11นนทรี 1167.51151.05
12S.B.W.-200.03
13บุญวัฒนา ข.211.10212.08
14ท่าโพธิ์ศรี-187.50
15บูลด็อก--
16วรมันต์ 1162.35230.10 รองชนะเลิศ อันดับ 1
2nd Place
17ปลาส้ม169.91157.63 หัวหน้าทีม : มงคล แว่นไธสง
โรงเรียนวัดกลาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
081-268-7752ประเภทไม่จำกัดเทคนิค (Unlimited Technique Class)
แรงดัน 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (pressure 50 psi)

ทีมลำดับที่
Team No.
ชื่อทีม
Team's Name
ระยะ (เมตร)
Distance (m.)
ผลการแข่งขัน
Result
ครั้งที่ 1
1st Launch
ครั้งที่ 2
2nd Launch
1คู่บุญ--
2ประดิษฐ์ 1128.42-
3P.J.348.71269.67 ชนะเลิศ
1st Place
หัวหน้าทีม : อ.พิจิตต์ ยมหล้า
08-1852-0994
นางสุนันทา ยมหล้า, จีระศักดิ์ โพธิ์เชียงราก
4ไชโยทีม272.55-
5บุญวัฒนา 2 ง.254.36257.58
6ศรีบุญญานนท์-262.47
7บุญวัฒนา 2 ค.205.15194.23
8เด็กสร้างพระอาจารย์310.15285.79 รองชนะเลิศ อันดับ 1
2nd Place
9อาลาดินบินทะลุฟ้า277.53253.60 หัวหน้าทีม : จีระศักดิ์ โพธิ์เชียงราก
เบอร์โทร 081-2637886
ผู้ร่วมทีม อ.พิจิตต์ ยมหล้า
10คู่กลาง-285.58 รองชนะเลิศ อันดับ 2
3rd Place
11ท่าโพธิ์ศรี 2193.24-
12นมข้นหวาน--
13ท่าโพธิ์ศรี 3184.62-

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using iPhoto and TextEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Thailand Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh