งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2545,
บูธของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
อิมแพค เมืองทองธานี
15-25 สิงหาคม 2545


ขอขอบคุณท่านอาจารย์ , ครู , นักเรียน , และ ท่านผู้สนใจอื่นๆ ที่เข้ามาชมกิจกรรมของ ชมรมจรวดขวด PET ภายในบูธของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กิจกรรม ประกอบด้วย


จากกำลังใจ และคำแนะนำที่ได้จากผู้เข้าชม ทำให้เจ้าหน้าที่ชมรม มีกำลังใจในการมุมานะ เผยแพร่ เทคโนโลยี และ เทคนิค การประดิษฐ์จรวดขวด PET และ ฐานยิงจรวดขวด PET ต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ภาพจากงาน :
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน