การประดิษฐ์ PET rocket
How to make PET rocket?
หน้าที่ 3 - page 3


ใช้เทปคาดสัน ปิดฐาน fin ส่วนที่ติดกับ skirt ให้เรียบร้อย
นำ skirt สวมเข้ากับขวด PET ส่วนที่เป็น pressure chamber ถ้าจะให้แน่นยิ่งขึ้น ใช้ เทปยึด skirt เข้ากับขวด PET
นำขวด PET ที่ตัดก้นออก สวมเข้ากับก้นขวดของ pressure chamber ก็จะได้จรวดขวด PET
จำนวน fin ที่ติดบน skirt อาจเป็น 3 , 4 , 5 , 6 หรือมากกว่าก็ได้ ครับ
จรวด 500 ซีซี , 1.25 ลิตร , และ 2 ลิตร
ยิ่งทำมาก ยิ่งชำนาญครับ ถ้ามีข้อคิดเห็น หรือข้อแนะนำ เขียนมาบอกกันบ้างนะครับ

ขั้นตอนทำจรวด หน้าที่ 2
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน