การประดิษฐ์ PET rocket
How to make PET rocket?
หน้าที่ 2 - page 2


fin อันนี้ ใช้เทปโฟม 2 หน้า สอดด้านใน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง บางแห่ง ใช้กระดาษแข็ง หรือ แผ่นพลาสติก หรือ แผ่นไม้บางๆ บางคนไม่ชอบ ก็ไม่ต้องรองก็ได้ครับ
ใช้ลวดเย็บกระดาษ เย็บรอบๆ ขอบด้านที่เปิด เหลือไว้ 1 ด้าน เพื่อใช้ติดกับ skirt ครับ
หลังจากเย็บเสร็จแล้ว หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
ปลายลวดเย็บค่อนข้างคม น่าจะใช้เทปคาดสัน หุ้มทับ เพื่อความปลอดภัย
ใช้ปากกาขีดเส้น ห่างจากขอบด้านล่างของ fin 1 เซนติเมตร แล้วใช้คัตเตอร์กรีดเบาๆ ตามเส้น เพื่อให้พับง่าย

พับด้านที่เปิดออกเป็นรูปตัว Y สำหรับติดกับ skirt อาจใช้กรรไกรตัดมุมแหลมออก เพื่อลบคม
มองจากอีกมุมหนึ่ง
ทำแบบเดียวกัน จนได้ fin ครบ 4 อัน
ใช้กระบอก PET อันที่ 3 ที่ยังเหลืออยู่

แบ่งเป็น 4 ส่วน แล้วใช้ปากกาเขียนให้ชัดเจน

การแบ่งส่วน : บนขวด PET จะมีรอยเส้นบางๆ ที่เกิดจาก mold ในกระบวนการเป่าขวด ให้ใช้เส้นทั้งสองเส้น เป็นเส้นหลัก เส้นที่เหลืออีก 2 เส้น อาจหาได้ จากการเอากระดาษเปล่า พันรอบขวด เพื่อวัดเส้นรอบวง แล้วคลี่ออก ใช้ไม้บรรทัดวัด แล้ว แบ่งออกเป็นส่วนๆ พันขวดด้วยกระดาษที่แบ่งความยาว และใช้ปากกาจุดตำแหน่งของการแบ่งขวดที่เหลือ
จัดวาง fin ให้ตรงบน skirt แล้วใช้ลวดเย็บ ยึด fin กับ skirt
ยึด fin ทั้ง 4 อัน และจัดให้ตรง

ขั้นตอนทำจรวด หน้าที่ 1 | ขั้นตอนทำจรวด หน้าที่ 3
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน