Guppy Rocket

Guppy Rocket บนฐานยิงของคุณหนึ่ง

จรวด guppy ทำจากการนำขวด PET ไปให้ความร้อน และอัดความดันต่ำๆ เข้าไป ทำให้ก้นขวด PET ขยายตัวออก เมื่อได้รูปร่างตามที่ต้องการ ก็ให้ความเย็นอย่างรวดเร็ว (เช่น การจุ่มน้ำเย็น)

อย่างไรก็ตาม การเป่าขวด โดยการให้ความร้อนนี้ ค่อนข้างมีอันตราย น้องๆ อย่าทำโดยไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมนะครับ ในต่างประเทศ ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากการใช้ขวด PET ที่อัดความดัน จุ่มลงในน้ำร้อน แต่เนื่องจากขวดได้รับความร้อนไม่เท่ากัน จึงมีการเสียรูปแบบไม่สมมาตร ทำให้ขวดบางจุด บางเกินไป เกิดการระเบิด ทำให้น้ำร้อนกระเด็นไปโดนตัว

guppy rocket ดูๆ แล้วรูปร่างน่ารักดี แต่ถ้าจะให้ยิงได้ไกลๆ ก็ต้องถ่วงน้ำหนักที่หัวจรวด เหมือนกันครับคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน