การออกแบบหัวจรวด
Nose Cone Design




ปัจจัยการออกแบบส่วนหัวจรวด
  • ความสวยงาม
  • ความปลอดภัยของจรวด
  • ความปลอดภัยของคน และสิ่งของอื่นๆ

การทำส่วนหัวของจรวด ไม่ควรคิดถึงความสวยงาม แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย วัสดุที่มีความแข็งมาก อาจทำให้มีความปลอดภัยกับตัวจรวด แต่จะทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมาก ต่อสิ่งที่ถูกชน หรือกระแทก ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ โลหะ หรือวัสดุที่มีความแข็ง และหันมาใช้วัสดุที่อ่อน และรับแรงกระแทกได้ดี เช่น โฟม, ยาง, และ ฟองน้ำ


ที่เห็นในภาพ เป็นการใช้ ยางรองขาเก้าอี้ ยึดเข้ากับฝาขวดน้ำอัดลม ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักถ่วงจรวด และป้องกันการกระแทก ของตัวจรวดด้วย แต่จะค่อนข้างแข็งไปสักหน่อย สำหรับป้องกันความเสียหายของสิ่งที่ถูกชน
รูปร่างของหัวจรวด มีผลต่อแรงต้าน (drag) และตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของแรงต้าน (center of drag)

รูปแบบ 1
มีลักษณะโค้งวงรี มีความเหมาะสมสำหรับการบินระดับต่ำกว่าเสียง (subsonic flight)
รูปแบบ 2
เหมาะสมสำหรับการบินเหนือเสียง (supersonic flight) ง่ายต่อการสร้าง
รูปแบบ 3
เหมาะสมสำหรับการบินแบบ Hypersonic

สัดส่วนของความสูง กับความกว้าง ของหัวจรวด จะแตกต่างกันออกไป ตามความชอบของผู้ประดิษฐ์

วิธีหนึ่งของการทำส่วนหัวของจรวด ที่ใช้ในอเมริกา คือการเปลี่ยนรูปร่างก้นขวดด้วยความร้อน การให้ความร้อนกับก้นขวด PET อย่างสม่ำเสมอทั่วกัน พร้อมๆ กับการใช้แรงดันอากาศ จะทำให้ก้นขวด PET เปลี่ยนรูปทรงไปตามที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ เป็นวิธีที่ค่อนข้างอันตราย เด็กๆ จึงควรทำ ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เสมอ และต้องมีการทดสอบความสามารถในการรับแรงดัน ของขวด เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย

จาก http://ourworld.compuserve.com/homepages/pagrosse/h2oRocketR1.htm




คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน