การประดิษฐ์ฐานยิง
ส่งมาเป็นวิทยาทาน โดย คุณมงคล คนหนองคาย

How to make water rocket launcher ?


อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างฐานยิง ที่เห็นๆ ก็มีท่อ PVC , วาล์วยางรถจักรยาน , มือเบรคจักรยาน , เบรคก้ามปู , สายเบรค ฯลฯ
ข้อสวมเร็ว ตัวเมีย และตัวผู้ , ข้อต่อ PVC ขนาด 6 หุน ด้านหนึ่งเป็นเกลียว , ฯลฯ
ท่อ PVC ตัดให้ได้ตามขนาด
ใช้ความร้อนจาก blower ทำให้ เกลียวของข้อต่อ PVC นิ่ม
ต่อข้อสวมเร็ว เข้ากับ ข้อต่อ PVC
ใช้กาวเชื่อมท่อ ต่อท่อ PVC เข้าด้วยกัน
ต่อแล้วเป็นอย่างนี้
ต่อสองส่วนเข้าด้วยกัน
ยึดกับแผ่นไม้
ต่อฐาน
ยึดส่วนแรก เข้ากับฐาน PVC
ยึดก้ามปูเข้ากับฐาน
การทำจรวด : ให้ความร้อนที่ปากขวด โดยใช้ความร้อน จากเทียนไขหรือไฟเช็ค หรือเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า ค่อยๆลนบริเวณปากขวดที่เดียว(ระวังตัวขวด) และควรหมุนขวดตลอดเวลาที่ให้ความร้อน เพื่อให้ความร้อนทั่วๆปากขวดเกลียวปากขวดจะได้นิ่ม แต่ไม่ควรให้มากไปปากขวดจะไหม้หรือละลาย เอาเพียงนิ่มๆ สังเกตุจากตอนเอาจุกมาอัดเพื่อล้างทำเกลียวใหม่
ปากขวด จะร้อน และอ่อนตัว
เมื่อให้ความร้อนที่ปากขวดเรียบร้อย ให้นำเอาจุกข้อต่อมาขันเข้ากับปากขวด ที่ขณะนี้อ่อนตัวเนื่องจากความร้อน โดยค่อยๆขันเข้า เพราะถ้าขันแรงๆเกลียวขวดจะเสีย(หุบเข้า) ช่วงขันเข้าสังเกตุด้วยว่าจุกเอียงหรือไม่(ลักษณะเหมือนปีนเกลียว)

เมื่ออัดเกลียวเรียบร้อยแล้วอย่ารีบขันออก ควรปล่อยให้เกลียวขวดเย็นตัวเสียก่อน แล้วจึงขันออก
พันเทปพันเกลียวท่อน้ำ ที่ปากขวด แล้วขันจุกเข้าไปป็นอันเสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ เทปควรพันให้มากๆหน่อยเพื่อควมแน่นและแข็งแรง
ติดตั้งจรวดบนฐานยิง

* * ภาพที่ส่งมา ได้รับการปรับแต่งขนาด และแสง เพื่อให้เหมาะสมกับ web page * *
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | จรวดขวด PET | web page คุณมงคล |