การสาธิตจรวดขวด PET (ยิงแป้ง)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
28-31 สิงหาคม 2545movie 3 MB

movie 1 MB

movie 308 KB

movie 268 KB

สภาพหลังจากยิงจรวดแป้งคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน