รวมภาพกิจกรรมการสาธิตจรวดขวด PET
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
28-31 สิงหาคม 2545ภาพบนเวที ในห้องประชุมใหญ่

ท่านั่งประทับยิง

เต็มหน้าเลยครับ


จรวดกำลังตก

หัวจรวดปักพื้น

ไปทางไหนใครเห็นบ้าง?

นักเรียนวิ่งตามร่มชูชีพ

Almost all launches in this web page is using 'hand-held launcher.คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน