กิจกรรมรถขวด PET และจรวดขวด PET สร้างสรรค์ สาธิตเกษตร
ทีมต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
Water Rocket Event at KUS : Saturday 8 March 2003
2-staged rocket ของคุณเปี๊ยกกรรมการให้คะแนนความสวยงาม

สถานที่แข่งขัน

จรวดไม่อาย แต่พ้มอายคับคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน