กิจกรรมรถขวด PET และจรวดขวด PET สร้างสรรค์ สาธิตเกษตร
Water Rocket Event at KUS : Saturday 8 March 2003
รถขวด PET ครับ ถึงจะมีลงแข่งน้อยไปหน่อย แต่ก็ได้รับความสนใจไม่น้อย
PET Car

สนามแข่งรถขวด PET
Race Track for PET Car

กรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาณ
Judge giving signal

คณะกรรมการตัดสินจรวดขวด PET ประเภทสร้างสรรค์
Judges for 'Creative' PET Rocket
avi

จรวด 2 ตอน ของคุณวิบูลย์ศักดิ์ (เปี๊ยก)
2-staged rocket

ฐานยิงทำจากขาตั้งกล้อง
launcher from tripodร่มกางอย่างสวยงาม
click hereto see movie (avi)


click to see animated gif

การยิง 2-stage ของลูกคุณเปี๊ยกการปล่อยกระสวยอวกาศ
Space Shuttle Launch
click to see movie (avi)

ลำนี้ยิงเกือบโดนคนถ่าย


click to see animated gif

การปล่อยจรวดขนาน 3 ลูก
3-chambered rocket
click to see movie (avi)

บาซูกาของคุณเปี๊ยกคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน