Water Rocket Competition, KMITNB
การแข่งขันจรวดน้ำ
6-10 พฤศจิกายน 45
ณ งานสัมผัสโลกวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสนามแข่งขัน
Competition Field

บริเวณสมัครแข่งขัน
Registration Area

ฐานยิง
launcher used

น้องๆ เจ้าของโครงการ
staffs

กลุ่มผู้เข้าแข่งขัน
students joining the competition
รายงานผลการแข่งขัน โดย อ.นิรันดร์ :
อันดับหนึ่ง ทีมจากโรงเรียนศรีบุญญานนท์ ชื่อทีม น้องหมี
อันดับ 2 ทีมจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ชื่อทีม GPS
และอันดับ 3 ทีมจากโรงเรียนศรีบุญฯเช่นกัน ชื่อทีม พี่หมี

ภาพกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. | จรวดร่ม | Double-tank rocket
Event on Sunday 10 November | Parachute PET Rocket | Double-tank rocketคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน