อุปกรณ์ปล่อยจรวดมือถือ
Hand Held Launcher
[ Mobile Launcher ]


อุปกรณ์ปล่อยจรวดมือถือนี้ ประกอบจากอุปกรณ์ต่อสายยาง สำหรับงานสวน (ข้อสวมเร็ว) หลังจากอัดอากาศ เพื่อเพิ่มแรงดันในขวด PET แล้ว ผู้ยิงสามารถถอดส่วนมือถือ ออกจากตัวปั๊ม เพื่อนำจรวดไปยิงในจุดที่ต้องการ ที่ห่างออกไปได้

Handheld launcher is made of quick-released hose connectors. After the rocket is pressurized, the air-pump can be disconnected and the rocket (with the launcher) can be taken for launch elsewhere.

Handheld launcher, version 1
ใช้สายยางใสแบบหนา ในการต่อระหว่างปั๊ม กับเครื่องยิง ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นท่อแกสสีส้ม เนื่องจากสายยางระเบิด หลังจากใช้เป็นเวลานาน

Launcher is connected to air-pump using a piece of thick hose. Later on, we have to change to air hose after the old hose exploded.
Handheld launcher, version 1
A thick hose was used for connecting two connectors together.
Handheld launcher, version 2
Steel pipe is used instead of the piece of hose. It works fine, with small problem of rust in water.
ข้อสวมเร็วที่ใช้ มี 2 แบบ
แบบแรก เป็นแบบธรรมดา แบบที่สองเป็นแบบที่มี stop valve
ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต่อยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับ
Two kinds of quick-released hose connectors are used : standard one and one with stop-valve.
ท่อเหล็กจะเป็นตัวเชื่อมตัวต่อทั้งสองตัวเข้าด้วยกัน
version นี้ เนื่องจากท่อเชื่อมทำด้วยเหล็ก จึงทำให้มีสนิมเกิดขึ้นบ้าง
ลักษณะการต่อสำหรับใช้งาน
จากซ้ายไปขวา : ตัวต่อแบบธรรมดา ที่ต่อกับสายยางที่มาจากปั๊ม - ตัวต่อ 2 ทาง - ตัวต่อแบบมี stop valve - ท่อเหล็ก หรือสายยาง สำหรับเชื่อมตัวต่อเข้าด้วยกัน - ตัวต่อแบบธรรมดา
How to assemble the system.
Handheld Launcher, version 3
ท่อเชื่อมทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปัญหาของสนิมหมดไป
Aluminium is used instead of steel to get rid of rust problem.
การใช้ Mobile Launcher ในการยิงจรวด PVC
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2545 ณ สนามฟุตบอล , ม.ก.
Launching PVC water rocket using handheld launcher.
การใช้ Mobile Launcher ในการยิงจรวดน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2545 ณ สนามฟุตบอล , ม.ก.
Launching water rocket.คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน