จรวดแป้ง
Flour Rocket


เราสามารถใช้แป้ง บรรจุในจรวดขวด PET แทนน้ำได้ แป้งที่ทดลองใช้คือ แป้งมันสำปะหลัง เพราะค่อนข้างลื่น และราคาถูก อันที่จริง แป้งทาตัว หรือ แป้งเด็ก ก็คงจะใช้ได้ดี แต่มีราคาแพงกว่ามาก

เนื่องจากแป้งมีน้ำหนักมากกว่าน้ำ ในปริมาตรที่เท่ากัน จรวดแป้ง จึงสามารถไปได้ไกลกว่าจรวดน้ำ

เมื่อถ่ายภาพออกมาดู กลุ่มแป้งที่ฟุ้งออกจากจรวดแป้ง จะน่าดูกว่าของจรวดน้ำมาก เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ทุกวัย
กรอกแป้งมันใส่ขวดไว้ก่อนการใช้
เราไม่จำเป็นต้องใช้แป้งสีขาวเสมอไป ลองใช้ สีฝุ่น ผสมดู ก็จะได้แป้งสีสวยๆ ไว้เล่น
สีฝุ่นสีแดง 1 ขวดเล็ก ผสมกับแป้งมัน ก็จะได้ แป้งสีชมพู ครับคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน