การต่อขวด PET
How to connect PET bottle? Part 1การต่อขวด PET จะทำให้ปริมาตรของขวดโดยรวมเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถบรรจุน้ำ และอากาศ ปริมาณเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน จึงทำให้จรวดสามารถไปได้ไกลขึ้น และสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อดีนี้ ไม่สามารถได้มาอย่างง่ายดาย เพราะอุปสรรคการต่อขวด PET ก็มีหลายจุดเช่นกัน ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ , ความอดทน , และเทคนิคพอสมควร

การต่อขวด PET มีได้ 3 วิธี คือ

ในการต่อขวดทั้ง 3 วิธีนี้ การต่อก้นขวด กับก้นขวด มีความยากที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้ / Things needed.
นอต ขนาด 14 ม.ม.
14 mm.
แหวนที่มีเกลียวด้านใน ขนาด 14 ม.ม.
14 mm. ring with inner threads
ท่อเกลียวนอก ขนาด 14 ม.ม.
(ใช้ในตัวโคมไฟ เพื่อร้อยสายไฟ)
small pipe with threads on the outside
can be found at lamp store
แหวนยาง
rubber ring
แหวนรอง ทำด้วยทองแดง (หรือวัสดุอื่นๆ ก็ได้)
metal ring
ประแจบล็อค ขนาด 14 ม.ม.
เดิมมีความยาวไม่พอที่จะใช้ในการต่อขวด จึงต้องตัด และต่อให้มีความยาวเพิ่มขึ้น โดยใช้เหล็กขาตั้งจักรยาน
ขวด PET ขนาด 1.25 ลิตร ต่อแบบก้นขวด กับก้นขวด
1.25 litre PET bottle, connected bottom to bottom
จรวดน้ำ ขนาด 2.5 ลิตร ( 2 x 1.25 ลิตร)
2.5 litre PET bottle rocket (2 x 1.25 litre)

จุดต่อขวด ให้ดูกันชัดๆ
close-up look of the connectionคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน