การสำรวจสถานที่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2550
คณะสำรวจฯ ประชุมในอัฒจรรย์กลาง
จากซ้ายไปขวา : คุณครูสระบุรี , คุณจีรศักดิ์ (จรวดน้ำนครพนม) , คุณสุวรรณ , คุณป๊อบ
สภาพสนาม ตอนนี้ไม่แฉะแล้ว แต่แดดแรงมากๆ
สภาพสนาม มองจากระยะประมาณ 300 เมตร กลับไปยังอัฒจรรย์
ต้องกางจ้องกันหน่อยครับ กลัวผิวเสีย :-)
จากซ้ายไปขวา : ครูมงคล (สิงห์บุรี) , คุณจีรศักดิ์ (จรวดน้ำนครพนม) , คุณครูสระบุรี , คุณสุวรรณ , คุณป๊อบ
ภาพมุมกว้างของสนามแข่งฯ ถ่ายจากอัฒจรรย์กลาง
ภาพมุมกว้างของอัฒจรรย์
ภาพสนามแข่งฯ และอัฒจรรย์ที่อยู่ไกลๆ


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh