การทำจรวดน้ำ 4 ลิตร

จรวด 4 ลิตร (2 x 2 ลิตร)

จาก http://ourworld.compuserve.com/homepages/pagrosse/h2oRocketR4.htm

ภาพจรวดโดยรวม

 • เป็นการต่อเชื่อมปากขวด กับก้นขวด
 • ท่อเชื่อม ใช้ขนาด 8 มม. มี washer รอง ทั้งสองด้านของท่อเชื่อม
 • ใช้เข็มขัดรัดสาย (cable tie) ในการรัด fin
 • มี skirt ครอบบริเวณช่วงต่อเชื่อม
 • fin ทำด้วยแผ่น CD
 • มีการถ่วงน้ำหนักที่หัวจรวด
Nipple ที่ใช้เชื่อมต่อขวด PET ให้ใช้ 8 มม. straight central heating screw เป็นวาว์ล ที่ทำด้วยทองเหลือง
พบในร้านขายของก่อสร้าง เป็น nipple ทำด้วย pvc ขนาด 1/2 นิ้ว
ภาพขยาย จุดต่อเชื่อมขวด PET 2 ขวด เพื่อทำ จรวด 4 ลิตร
 • สีชมพู = 8 มม. straight central heating screw, ชิโนซื้อที่ Home Pro ราคาประมาณ 20 บาท
 • สีเหลือง = washer , ให้ใส่ 2 ตัว ทั้งบนและล่าง
 • สีฟ้า = nut
 • สีเขียว = ฝาจุก
 • สีน้ำตาล = ขวด PET
ภาพขยาย บริเวณ nozzle
 • สีแดง = wood / shrader adaptor, หาได้ที่ไหนก็ไม่รู้
 • สีฟ้า = ฝาขวด
 • สีเขียว = blu-tack , มีลักษณะเหนียว คล้ายดินน้ำมัน ใช้ติดโปสเตอร์ กับข้างฝา
 • สีน้ำตาล = ขวด PET
Woods / Shrader Adaptor ที่ใช้ทำ nozzle มีความยาว 14 มม. และ เส้นผ่าศูนย์กลาง บริเวณมือจับ 10 มม.
ลักษณะของก้นขวด PET ที่ทำให้กลม จากการลนไฟ
การยึด fin ที่ทำจาก แผ่น CD โดยใช้เข็มขัดรัดสายไฟคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน