การบรรยายเรื่องจรวดขวด PET โรงเรียนบางซ้าย, อยุธยา
Water Rocket at Bang-sai School, Ayuthaya : June 2003

Quicktime Movie :
การยิงจรวดแป้ง | การยิงจรวดร่ม
การยิงจรวด 1 | การยิงจรวด 2 | การยิงจรวด 3
การยิงจรวด 4 | การยิงจรวด 5 | การยิงจรวด 6
การยิงจรวด 7 | การยิงจรวด 8 | การยิงจรวด 9
การยิงจรวด 10 | การยิงจรวด 11คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน