อบรมจรวดขวด PET พื้นฐาน สาธิตเกษตร
Basic Water Rocket Course at KUS : Saturday 25 Jan 2003
ผู้เข้าอบรม
participants

น้องๆ ม.5 ที่มาช่วย
help from grade 11 students

พี่ชิโน แสดงการเช็ค stability
rocket stability test

นักเรียนเช็ค stability
student performed rocket stability test

พี่หนึ่ง พูดเรื่องการทำจรวด
lecture on how to make wr

พี่เต้ คุมการปล่อยจรวด
launching wr

ยิงจรวดแป้งสีธงชาติ ด้วยเครื่องยิงมือถือ
launching flour rocket using hand launcher
red-white-blue-white-red are the colors of Thai National Flag

น้องๆ หลังยิงจรวดแป้ง
suvivors from ground zero

น้องๆ ทดลองยิงจรวด
launching from Japanese launcher

ฐานยิงมือถือ
hand launcher

จรวด 2 ตอน ของคุณหนึ่ง
2-stage rocket

การยิงจรวด 2 ตอน
2-stage wr in action

ลำนี้สีสวยดี
student's wr

จรวดติดต้นไม้จ้า
wr on treeคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน