จรวดขวด PET เมืองทองธานี ครั้งที่ 5
Water Rocket at MuangThong #5 : Sunday 17 Nov 2002


การยิงจรวดทั่วไป, triple tank และ PET Car | guppy และ double tank | จรวดร่ม และ 2 stage


คุณชิโนกำลังเตรียมร่มก่อนการยิง

banner และ ร่ม ที่ใช้

ร่ม กับ banner ของคุณชิโน กางออกอย่างสวยงาม
วันนี้คงคุยได้อย่างสบายใจเสียทีนะ

คุณวิฑูรย์ กำลังทดสอบจรวด 2 stage

การทดสอบครั้งสุดท้ายของ 2 stage
ค่อนข้างประสบความสำเร็จ
จะเห็นจรวดท่อนบน แยกจากจรวดท่อนล่าง ในวงกลมสีแดง

จรวด 2 stage ติดร่ม ของคุณวิฑูรย์ กับคุณชิโน

จรวดท่อนบน ของจรวด 2 stage
ปล่อยร่มออกกางอย่างเรียบร้อยคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน