ยิงจรวดเมืองทอง #3
อาทิตย์ 6 ตุลาคม 2545
สนามเมืองทองธานี
หน้า 1 | หน้า 2ฐานยิงจรวดของคุณหนึ่ง

คุณหนึ่ง ยิงจรวด
click to see animated gif

คุณหนึ่ง ยิงจรวดจากฐานยิงใหม่

จรวดพับปีกได้ ของคุณหนึ่ง
สำหรับยิงจากฐานบาซูก้า

จรวดน้ำแข็ง บนฐานยิงของคุณหนึ่ง

คุณหนึ่ง ทดลองยิงจรวดน้ำแข็ง

ก้านยิงจรวดน้ำแข็ง ที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหารั่ว เนื่องจากเข็มขัดรัดสายไฟที่ให้มาด้วย ไม่สามารถกักแรงดันได้

ท่อพลาสติกบาง สามารถแตกได้ภายใต้แรงดัน
ผู้เล่น ควรตระหนักถึงอันตราย และเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เหมาะสม
เช่น การใช้สายลม ที่รับแรงดันได้สูงคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน