ยิงจรวดเมืองทอง #3
อาทิตย์ 6 ตุลาคม 2545
สนามเมืองทองธานี
หน้า 1 | หน้า 2'Extreme' tube fin
สวยดี แต่ใช้ ขวด PET เปลือง

'Extreme' tube-fin rocket ยิงแป้ง จาก Rocket Pop Launcher
click to see animated gif

จรวด double-tank ยิงจาก hand-held launcher
click to see animated gif

จรวดแป้งสีชมพู ยิงจาก Rocket Pop Launcher
click to see animated gif

ลูกชายคุณไมตรี

จรวดขวด PET (ล้วนๆ) 6 fin

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน