การอบรม การใช้แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ และวิธีการจัดสายวิทยาศาสตร์
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20-21 กรกฎาคม 2545
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรีคุณหนึ่ง แนะนำวิธีการใส่น้ำ

อุปกรณ์ยิงจรวดแบบมือถือไร้สาย

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน