การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประดิษฐ์และการทดสอบจรวดขวดน้ำ"
Workshop "How to build and test water rockets"

วันศุกร์ที่19 กรกฎาคม พ.ศ.2545 ณ ห้องประชุม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์


การอบรม


ทดลองกับโมเดลกระดาษ

คุณชิโนรสชี้แจงการทำจรวด

ดร.พิธาน บรรยาย

คุณชิโนรสชี้แจงเครื่องยิงจรวดมือถือ

การสาธิตหน้าอาคาร

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ มาให้ความรู้

การสาธิต ของนิสิตวิศวะเกษตรฯ

Launcher ของ อพวช.

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 1 : Thailand 1st Water Rocket Championship (2002) :
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน