การทดสอบ Launch Pad ของคุณหนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2545 ณ สนามรักบี้ ม.เกษตรฯ
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน