การทดสอบ จรวดน้ำ 4 ลิตร
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2545 ณ สนามรักบี้ ม.เกษตรฯ

การยิงจรวดน้ำ 4 ลิตร โดยคุณชิโน
ลูกนี้ไปไกลประมาณ 117 เมตรคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน