จรวดน้ำ สาธิตเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 ณ สนามฟุตบอล สาธิตเกษตร


Oh! My God ...

พระเอกของวันนี้

เล็งดีๆ

เข้าที่ซอกคอ

ขอบคุณครับ

ภาพหมู่ที่ระลึกคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน