การทดสอบ Parachute
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 ณ สนามฟุตบอล ม.เกษตรฯ

การทดสอบระบบ Recovery โดยใช้ Parachute ใช้การส่งจรวดโดยฐานยิงมือถือไร้สาย (Mobile Hand-held Launcher)
จรวดตรงขึ้นไปอย่างสวยงาม
ร่มกางแล้วครับคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน