การทดลอง Projectile ด้วยจรวดน้ำ
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตเกษตร
ภาพชุด 1 | ภาพชุด 2 | ภาพชุด 3 | ภาพชุด 4 | ภาพชุด 5 | ภาพชุด 6 | ภาพชุด 7

Handheld Launcher
*** Pict of the Day ***


จดระยะ

ลำนี้เอียงทุกที

ฟู่ .......
เหลือแต่คน กับน้ำคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน