จรวด PVC
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2545 ณ สนามฟุตบอล , ม.ก.

ยิงจาก Hand-Held Launcher

จรวด PVC ขนาด 1.25"

ยิงจาก Hand-Held Launcherคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน