Satit Kaset : Water Rocket Project
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2545 ณ สนามฟุตบอล , สาธิตเกษตรฯ

เตรียมตัว

ขึ้นได้ตรงครับ
แต่ไปหมุนอยู่ข้างบน

ระวังศีรษะคนยิงเน้อ

ปรับปรุงตรงนี้ และตรงนี้ และตรงนี้ และตรงนี้ และตรงนี้

สาย pressure อยู่ตรงนี้นะครับ

ฮุย..เล..ฮุย
สัก 100 psi ก็พอมั๊งคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน