งานวันเด็ก : ประดิษฐ์ และทดลองยิง จรวดน้ำ
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2545 ณ สนามหญ้า สถานีรับสัญญาณดาวเทียม ลาดกระบัง
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

การสาธิต 'จรวดน้ำ'

ผอ.มาดูงาน การยิงจรวด 'สทอภ'

ยิงแล้ว

ใหญ่ที่สุดในงาน

บินไกลจนหาย...น่าเสียดาย

2 Chamber, แต่ขึ้นไม่สวย

2 Chamber, ลองอีกที

เบี้ยว

กรรมการสาวคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน