Water Rocket On Tour : Satit Kaset
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2545 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ

ละอองน้ำที่พื้น สวยมากครับฟ้าว . . .


นักฟิสิกส์ VS นักฟิสิกส์

สาธิตการกรอกน้ำ

น้องๆให้ความสนใจ

ทดลองทำเองเลยดีกว่า

พระเอกของงานหัวยุบคำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน