Test Launch
วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2545 ณ สนามรักบี้ ม.เกษตรฯ

การยิงหนนี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก จรวดวิ่งตามวิถีโค้ง ไปตกเกือบถึงอีกฝั่งของสนามรักบี้

มะล่อกมะแล่ก

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน