เตตระฮีดรอน กับ หลอดกาแฟ
Tetrahedron and Straw

tetrahedral structure made from strawsการประดิษฐ์โครงสร้างจากหลอดกาแฟโดยใช้เตตระฮีดรอนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

เราสามารถนำ หลอดกาแฟ , เชือกว่าว และ กาว มาประดิษฐ์โครงสร้างต่างๆ โดยใช้เตตระฮีดรอนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ได้มากมายหลายแบบ

tetrahedron frame tetrahedron frame

หลอดกาแฟที่มีขายอยู่ในท้องตลาดบ้านเรา มีหลากแบบหลายราคา เวลาจะซื้อ ควรดูที่มีลักษณะแข็ง ตรง และ ไม่หักงอง่าย
  • หลอดดูดน้ำใสๆ มีสีสวยใส ขนาดค่อนข้างยาว แต่ไม่แข็ง ไม่ค่อยเหมาะที่จะใช้
  • หลอดกาแฟสีน้ำตาลทึบ จะหนาและแข็งกว่า ใช้ได้ แต่อย่าให้ยาวเกินไป
  • หลอดตักน้ำแข็งปั่น ที่มีปลายเป็นช้อน จะแข็งกว่าหลอดอื่นๆ ก่อนใช้ ก็ตัดช้อนทิ้งไป เคยซื้อที่ตลาด ราคา 100 หลอด 10 บาท และ 250 หลอด 20 บาท ส่วนหลอดช้อนที่ขายที่ Macro ห่อใหญ่ๆ ห่อละ 100 บาท
  • หลอดนม หรือ หลอดยาคูลท์ จะแข็ง เล็ก แต่สั้น ใช้ทำโครงสร้างเล็กๆ ดูน่ารักดี เคยซื้อแยก ถุงละประมาณ 10 หลอด ราคาบาทเดียว


โครงสร้างต่างๆ

tetrahedral kite tetrahedral kite

โครงสร้าง ทำจาก เตตระฮีดรอน 4 เซล

tetrahedral kite tetrahedral kite

เตตระฮีดรอน 4 เซล
4 Cell Tetrahedron

หรือ
Level 1 Sierpinski Tetrahedron

tetrahedral kite tetrahedral kite
tetrahedral kite

ดาวห้าแฉก ทำจาก เตตระฮีดรอน 5 เซล

tetrahedral kite tetrahedral kite
tetrahedral kite tetrahedral kite
tetrahedral kite

คาไลโดไซเคิล ทำจาก เตตระฮีดรอน 10 เซล
Kaleidocycle from Ten Tetrahedra

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h