เทคนิคการประดิษฐ์เตตระฮีดรอนเซล
Techniques on How to Make a Tetrahedral Cell
tetrahedral cellเทคนิคการประดิษฐ์

tetrahedral kite

การผูกโครงเตตระฮีดรอน มีหลายวิธีด้วยกัน

ในภาพ เป็นวิธีที่ใช้เชือก(ด้าย) เส้นเดียว ร้อยหลอดทั้ง 6 อัน เข้าด้วยกัน แต่ละหลอดจะมีเชือกร้อย 2 เส้น และแต่ละมุม จะถูกดึงด้วยเชือก 3 เส้น เท่ากันหมด

tetrahedral kite

วิธีผูกแบบใช้เชือกเส้นเดียวนี้ จะช่วยให้หลอดยึดติดกันได้ดีขึ้น เพราะแต่ละหลอดถูกดึงด้วยแรง 2 ด้านที่เท่ากัน และแรงดึงจะกระจายไปยังโครงสร้างทั้งหมดได้ง่าย

tetrahedral kite

ผูกโครงเสร็จแล้ว ซ้อนกันไว้ เก็บได้ง่าย

tetrahedral kite

การตัดกระดาษ

หากระดาษแข็ง มาทำเป็นแบบ จะทำงานได้เร็วขึ้น

ในรูปจะทำแค่ด้านเดียว เวลาตัดกระดาษ จะพับครึ่งก่อน ทำให้เสียเวลาตัดน้อยลง

tetrahedral kite

พับครึ่งกระดาษ ใช้แผ่นกระดาษแข็งที่เป็นแบบทับไว้ แล้วจึงใช้คัตเตอร์กรีดให้ขาด

tetrahedral kite

เมื่อกรีดขาดแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้

tetrahedral kite

กางกระดาษออก

ถ้าใช้กระดาษว่าว หรือกระดาษสี ให้ใช้ แป้งเปียก หรือ กาวลาเท็กซ์ ติดกระดาษกับโครง

ถ้าใช้ กระดาษแก้ว ให้ใช้ เทปกาวสองหน้าแบบบาง ติด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h