กล้อง 3 มิติ ยี่ห้อ Argus


camera


sunshade


viewer

คุณสมบัติ
  • ใช้ฟิล์ม 35 ม.ม.
  • เลนส์ 28 มม. 2 ตัว
  • 2 aperture สำหรับ daylight และ แฟลช
  • shutter speed เดียว
  • ชัดตั้งแต่ 2.5 ฟุต ถึง อินฟินิตี
  • แฟลชในตัว
  • sunshade สำหรับกั้นแสง ไม่ให้สะท้อน เข้าไปรบกวนเลนส์ (เป็น option ในบางประเทศ)
  • viewer ทำด้วยพลาสติก สำหรับใช้ดูภาพ 3 มิติ (เป็น option ในบางประเทศ)
  • เมื่อถ่ายภาพแล้ว ให้ส่งล้างอัดเป็นขนาด 3R หรือ 4R เพื่อใส่ดูใน viewer ได้
  • ราคาในอเมริกาของกล้อง ประมาณ 80 เหรียญ, ราคา sunshade ประมาณ 6 เหรียญ , ส่วนราคา viewer ประมาณ 25 เหรียญ

Links
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
3 มิติ | กลับขึ้นข้างบน