ภาพ Anaglyph

ภาพ Anaglyph 3 ภาพด้านล่างนี้ ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล Casio QV 8000SX ตัวเดียว แล้วใช้การเลื่อนกล้อง ซ้าย-ขวา การดูภาพต้องใช้แว่นตา 2 สีนะครับ ข้างขวาสีแดง ข้างซ้ายสีฟ้า

Orchid Anaglyph
ภาพ Pure Anaglyph ของ กล้วยไม้ดิน
Orchid Anaglyph
ภาพ Anaglyph สี ของ กล้วยไม้ดิน
Bug Anaglyph
ภาพ Anaglyph สี ของ ดอกโป๊ยเซียน และแมลงAll pages were created on Macintosh Computer, using PhotoShop, iPhoto and TextEdit

Questions, comments, suggestions, contact us
3 มิติ
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh