ภาพเหลื่อม : พระพุทธรูป และ ดอกขนุนดิน
Anaglyph : Buddha and Flowers

ภาพ 3 มิติ ในหน้านี้ ต้องดูด้วยแว่นตา 3 มิติ แดง-ฟ้า เท่านั้น


ขนุนดินเป็นพรรณไม้ในสกุล Balanoplora วงศ์ Balanophoraceae เหตุที่เรียกว่า "ขนุนดิน" คงเป็นเพราะช่อเพศเมียของขนุนดินบางชนิดมีลักษณะคล้ายกับช่อดอกขนุน(กิน)อ่อนๆ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกต้นกัน มีหลายสีแตกต่างกันไปตามถิ่นกำเนิดและชนิดพันธุ์เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีแดง สีเหลือง หรือสีขาว แต่มันไม่มีคลอโรฟิลล์ ไม่มีรากสำหรับดูดน้ำและแร่ธาตุในดิน

ขนุนดินเป็น "กาฝาก" เบียดเบียนต้นไม้อื่นๆ โดยใช้ส่วนที่เรียกว่า "รากเบียน" แทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อเจริญของรากพืชที่มันอาศัยอยู่ ดูดอาหารและน้ำเลี้ยงสร้างลำต้นที่มีลักษณะคล้ายหัวขึ้นมาบนรากไม้นั้นๆ

การผสมเกสรเกิดโดยแมลงเป็นตัวช่วย ขนุนดินจะส่งกลิ่นเพื่อหลอกล่อแมลงให้มาตอม ผึ้ง ต่อ แตน

พรรณไม้วงศ์ขนุนดินในประเทศไทยมี 1 สกุลคือ Balanophora 5 ชนิด คือ

  1. โหราเท้าสุนัข (ฺBalanophora abbreviata)
  2. ขนุนดิน (Balanophora laxiflora)
  3. ว่านดอกดินขาว (Balanophora latisepala)
  4. กากหมากตาฤาษี ( Balanophora fungosa sub sp. indica)
  5. หน่อพสุธา (ฺBalanophora harlandii)

ที่มาข้อมูล : http://www.khonbaakpae.com/xboard/viewthread.php?tid=353

All pages were created on Macintosh Computer, using PhotoShop, iPhoto and TextEdit

Questions, comments, suggestions, contact us
3 มิติ
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh