การสำรวจอวกาศ
Space Exploration Time Line
อนาคต


ค.ศ. 1957 - 1962 | ค.ศ. 1963 - 1980 | ค.ศ. 1981 - 2000 | ค.ศ. 2001 - ปัจจุบัน | อนาคต
ประเทศ 10 ประเทศแรกที่พิชิตอวกาศ | แบบจำลองกระดาษของดาวเทียม จรวด และ ยานอวกาศSpace Plane from 2001
FICTION

เครื่องบินอวกาศจากภาพยนตร์ 2001 : A space oddessy (Space Plane from 2001: A space oddessy)

ส่ง : 2544 (2001)

นี่ก็ล่วงเลยปี ค.ศ.2001 มาหลายปีแล้ว แต่เราก็ยังไม่เห็นวี่แววของ Space Plane เลยนะครับ น่าจะลองทายกันเล่นๆ ดูว่าเจ้า Space Plane นี้ จะกลายเป็นความจริงเมื่อใดกันแน่?ลูน่าร์-กลอบ (Luna-Glob)

กำหนดส่ง : 2552 (2009)
จรวดนำส่ง :
ภารกิจ : โคจรรอบดวงจันทร์ (orbiter), ลงจอดบนดวงจันทร์ (lander) และ เจาะพื้นผิว (penetrators)

Luna-Glob เป็นโครงการของรัสเซีย

Links :

ชางเกอ 2 (Chang'e 2)
First Chinese Spacecraft to Land on the Moon - ยานอวกาศลำแรกของจีนที่ลงจอดบนดวงจันทร์

กำหนดส่ง : ตุลาคม 2552 หรือ 2553
จรวดนำส่ง : Long March 3A rocket
น้ำหนักยาน : 2,350 กิโลกรัม

เป็นยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์ลำที่ 2 ของโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีน (Lunar Probe Project) ยาน Chang'e 2 มีความคล้ายคลึงกับ Chang'e 1 และจะอยู่ในวงโคจรรอบดวงจันทร์ที่ความสูง 100 กิโลเมตร

Links :


2553 (2010)

การสร้าง ISS - International Space Station เสร็จสิ้น

NASA ยกเลิกการใช้ Space Shuttle

Links :
Launcher


Juno Payload System
จูโน (Juno)

กำหนดส่ง : สิงหาคม 2554
จรวดนำส่ง : Atlas V 551
น้ำหนักยาน :
ภารกิจ : ยานโคจรรอบดาวพฤหัสบดี

จูโนเป็นยานอวกาศที่จะเดินทางไปโคจรรอบดาวพฤหัสบดี

ยานจูโนจะเพิ่มความเร็วโดยการใช้แรงเหวี่ยงที่เกิดจากการโคจรผ่านโลกในอีก 2 ปี (ค.ศ.2013) หลังจากการส่งขึ้นสู่วงโคจร ในปี ค.ศ.2011

ในปี ค.ศ.2016 ยานลดความเร็วเพื่อเข้าสู่วงโคจรแบบ polar orbit รอบดาวพฤหัส มีคาบการโคจร 11 วัน

ยานมีอุปกรณ์ตรวจวัดระบบอินฟราเรด และ ไมโครเวฟ ที่จะวัดการแผ่รังสีย่านคลื่นความร้อนจากภายในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี

Links :เซลีน-2 (Selene-2)
First Japanese Moon Rover - ยานสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ลำแรกของญี่ปุ่น

กำหนดส่ง : พ.ศ. 2555 (2012)
จรวดนำส่ง : H-2A ประเทศญี่ปุ่น
น้ำหนักยาน : ยานโรเวอร์ หนัก 30 กิโลกรัม
ภารกิจ : Orbiter, Lander, Rover, Penetrator

เซลึน-2 เป็นโครงการของญี่ปุ่นที่ส่งยานสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ เพื่อเป็นโครงการต่อเนื่องจากยานโคจรรอบดวงจันทร์ (Selene หรือ Kaguya)

Links :
จันทรายาน-2 (Chandrayaan-II)
First Indian Moon Rover - ยานสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ลำแรกของอินเดีย

กำหนดส่ง : พ.ศ. 2556 (2013)
จรวดนำส่ง : GSLV จาก Sriharikota ประเทศอินเดีย
น้ำหนักยาน :
ภารกิจ : ยานโคจร และยานลงจอดบนดวงจันทร์ (Lander และ Rover)

ยานโรเวอร์มีน้ำหนัก 58 กิโลกรัม มี 6 ล้อ และวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ ต้นแบบของยานฯ เป็นของรัสเซีย ยานโรเวอร์จะเริ่มสำรวจใกล้กับขั้วโลกแห่งใดแห่งหนึ่ง มีอายุการใช้งาน 1 ปี วิ่งได้ระยะทาง 150 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 360 เมตรต่อชั่วโมง

Links :
Moonlite Orbiter/Penetrator

Moonlite Penetrator Sequence

มูนไลท์ (MoonLITE)
First Space Mission Dedicated to Studying the Interior of the Moon - ยานสำรวจลำแรกที่มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจใต้พื้นผิวของดวงจันทร์

กำหนดส่ง : พ.ศ. 2557 (2014)
จรวดนำส่ง : ISRO PSLV, Falcon 9, Soyuz TBC
น้ำหนักยาน :
ภารกิจ : ยานโคจรรอบดวงจันทร์

มูนไลท์ เป็นโครงการของ British National Space Centre ที่จะส่งยานโคจรรอบดวงจันทร์ และใต้พื้นผิวดวงจันทร์ (Orbiter/penetrator)

Links :


ExoMars Rover


แบบจำลอง ExoMars rover ที่ ILA 2006 (เบอร์ลิน)


ExoMars Rover


ExoMars Rover


ExoMars Obiterเอกโซมารส์ (ExoMars)
First Mars Rover from Europe - ยานสำรวจพื้นผิวดาวอังคารลำแรกของยุโรป

กำหนดส่ง : พ.ศ. 2561 (2018)
จรวดนำส่ง : Atlas Rocket ที่ Guiana Space Centre (Kourou)
น้ำหนักยาน : ยานโรเวอร์ หนัก 205 กิโลกรัม
ภารกิจ : Orbiter, lander and rover

ExoMars เป็นโครงการของหน่วยงานอวกาศของยุโรป (European Space Agency - ESA) ในการส่งหุ่นยนต์ยานสำรวจพื้นผิวลงบนดาวอังคาร เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางชีวภาพของพื้นผิวดาวอังคาร ค้นหาชีวิตบนดาวอังคารในอดีตและปัจจุบัน, คุณสมบัติทาง geochemistry และแหล่งน้ำ, และเพื่อเพิ่มความรู้ข้อมูลของสภาพแวดล้อม และ geophysics

Links :


เดอะ เจมส์ เวปป์ สเปซ เทเลสโคป (The James Webb Space Telescope)
First Infrared-optimized Space Telescope - กล้องโทรทัศน์ระบบอินฟราเรด(ออปติไมซ์)ตัวแรก

กำหนดส่ง : พ.ศ. 2557 (2014)
จรวดนำส่ง :
น้ำหนักยาน :
ภารกิจ : Space Telescope

JWST มีวัตถุประสงค์เพื่อหากาแลกซีที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ของการเกิดจักรวาล เพื่อเชื่อมโยงการเกิด Big Bang กับกาแลกซีทางช้างเผือกของเราเอง

JWST จะติดตั้งกระจกขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 เมตร และฉากกันแสงอาทิตย์ขนาดเท่ากับสนามเทนนิส JWST จะอยู่ในวงโคจร 1.5 ล้านกิโลเมตร รอบโลก

Links :

ฉางเอ๋อ 3 (Chang'e 3)
First Chinese Spacecraft to Land on the Moon and Return - ยานอวกาศลำแรกของจีนที่ลงจอดบนดวงจันทร์และกลับสู่โลก
พ.ศ. 2560 (2017)

Links :


มนุษย์อวกาศกำลังเดินเข้าไปในฐานฯ


มนุษย์อวกาศกับรถพื้นผิวขนาดเล็กและใหญ่ ขณะปฏิบัติงานบนพื้นผิวของดวงจันทร์


ยาน Altair Lander


ลักษณะของ Habitation Module


แผนภาพแสดงส่วนประกอบของ Lunar Rover

ฐานดวงจันทร์ (Lunar Outpost)
First Human Outpost on the Moon - ฐานบนดวงจันทร์แห่งแรกของมนุษย์

พ.ศ. 2562-2567 (2019-2024)

นาซาประกาศจะสร้างฐานบนดวงจันทร์ ในระหว่างปี 2019-2024

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 นาซาประกาศข้อสรุปของ ยุทธศาสตร์การสำรวจโลก และ การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมบนดวงจันทร์ ที่กำหนดลำดับภารกิจไปเยือนดวงจันทร์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างฐานบนดวงจันทร์ใกล้ขั้วเหนือหรือขั้วใต้ของดวงจันทร์ ฐานฯ ดังกล่าวจะมีมนุษย์อวกาศประจำการตลอดเวลา โดยมีการเปลี่ยนชุดประจำการทุก 6 เดือน ที่คล้ายกับการประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติ

ฐานดวงจันทร์ ประกอบด้วย :

 • หน่วยที่อยู่อาศัย (Habitation Modules)
 • หน่วยผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Power Units)
 • รถไม่ปรับความดัน (Unpressurized Rovers)
 • หน่วยผลิตทรัพยากรในพื้นที่ (In-situ Resource Utilization (ISRU) Unit)
 • รถขนส่งบนพื้นผิว (Surface Mobility Carrier)
ยานอวกาศอัลแทร์ (Altair) มีชื่อเดิมคือ Lunar Surface Access Module (LSAM) จะทำหน้าที่เป็นยานลงจอดบนดวงจันทร์ (Lander) เพื่อขนส่งคนและส่งของหนัก 6 ตัน ลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ นาซาวางแผนจะเริ่มการใช้ยานฯ อัลแทร์ ประมาณปี พ.ศ.2562 (2019) โดยมีกำหนดการดังนี้ :
 • Altair 1 : ธันวาคม พ.ศ.2561
 • Altair 2 : มิถุนายน พ.ศ.2562
 • Altair 3 : ธันวาคม พ.ศ.2562
 • Altair 4 : มิถุนายน พ.ศ.2563

Links :การสำรวจดวงจันทร์ด้วยมนุษย์ (Human Lunar Exploration) 2563 (2020)

นาซามีกำหนดปล่อยยานอวกาศ Orion ในปี 2020 เพื่อเชื่อมต่อกับยานโคจรรอบดวงจันทร์ และลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ และจะเริ่มการทดสอบการส่งมนุษย์ไปด้วยในยานอวกาศ ในปี 2014

Links :
ARES wind tunnel model in the TDT ในเดือนพฤษภาคม 2004


การทดสอบการบินจริง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 (2002)


สภาพภายในยานฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 (2002)

อาเรส (ARES)
First Aircraft in Mars - อากาศยานสำรวจดาวอังคารลำแรก

อาเรส เป็นอวกาศยานที่ใช้บินสำรวจดาวอังคาร ใน 3 ด้าน คือ

 • พลังแม่เหล็กของเปลือกดาวเคราะห์ (Crustal Magnetism)
 • ขอบเขตของชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Boundary), องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ (Layer Composition), ส่วนประกอบทางเคมี (Chemistry), และ กลศาสตร์ (Dynamics)
 • แหล่งน้ำพื้นผิวดาว (Near Surface Water)

อาเรส จะช่วยเสริมการสำรวจดาวอังคาร ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด จากดาวเทียมที่โคจรรอบดาวอังคาร และรถสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร (Mars Rovers) กล่าวคือ อาเรสจะสามารถบันทึกภาพที่มีรายละเอียดสูงกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียม และจะสามารถสำรวจครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางกว่ารถสำรวจฯ และพื้นที่ที่รถสำรวจฯ ไม่สามารถเข้าถึงได้

ทีมวิศวกรได้ทำการทดสอบยานอาเรสในอุโมงค์ลมที่แลงเลย์ (Langley) ในปี 2549 (2006) และการทดสอบทางกลศาสตร์ของการปล่อยยาน ในปี 2547 (2004) การทดสอบที่น่าสนใจที่สุด คือการทดสอบการปล่อยยานฯ ขนาด 50% จากขนาดจริง จากความสูง 103,500 ฟุต และให้ยานฯ ทำการบินด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 (2002)

อาเรส (ARES) มีอีกชื่อหนึ่งคือ มาร์ส อีเกิ้ล (Mars Eagle)

Links :
Luna Observatory

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ม.

กล้องโทรทัศน์ดวงจันทร์ (Lunar Telescope)
First Telescope on the Moon - กล้องโทรทัศน์ตัวแรกบนดวงจันทร์

Links :

ชุมชนอวกาศ (Space Colony)
First Human Colony in Space - ชุมชนแห่งแรกในอวกาศ

Links :

สวนบนดวงจันทร์ (Moon Gardens)
First Garden on the Moon - สวนแห่งแรกบนดวงจันทร์

Links :


Star Trek : Borg Cube
FICTION

Borg Cube

2908 (2365)

ยานอวกาศขนาดใหญ่ของพวก Borg ปรากฏครั้งแรกในภาพยนต์ Star Trek : The Next Generation และครั้งที่สองใน Star Trek : Voyager The Final Frontier และ

มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 3,036 เมตร ในแต่ละด้าน

จำนวนลูกเรือ : ปกติ 5,000 ; สูงสุด 179,000

ความเร็วปกติ : Warp 9.6 ถึง Warp 15 , ความเร็วสูงสุด : Warp 25

Links :


The Moon Rocket Friede
FICTION

Frau in Mond's Rocket


จรวดที่ออกแบบเพื่อภาพยนตร์นวนิยายวิทยาศาสตร์ เรื่อง Frau in Mond


ค.ศ. 1957 - 1980 | ค.ศ. 1981 - 2000 | ค.ศ. 2001 - ปัจจุบัน | อนาคต
ประเทศ 10 ประเทศแรกที่พิชิตอวกาศ | แบบจำลองกระดาษของดาวเทียม จรวด และ ยานอวกาศ
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Plastic Bottle Re-Use | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน