แบบจำลองกระดาษของยานอวกาศ
Spacecrafts Paper Models

แบบจำลองอวกาศยานในหน้านี้ เป็นแบบจำลองกระดาษ ที่มีไว้ให้ download ฟรี ครับ ความยากง่าย ขึ้นกับแต่ละแบบ คงต้องพิจารณาเลือกกันเองนะครับ

Explorer 1
USA, 1958
ที่มา : Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen
download : model and instructions 419 Kb.
Pioneer 4
USA, 1959
ที่มา : Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen
download : model and instructions , 51 Kb.
Alouette 1
Canada, 1962
ที่มา : Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen
download : model and instructions 148 Kb.
Pioneer 10
USA, 1972
ที่มา : Free Spacecraft Paper Model Kits
download : instructions, part1, part2, part3, part4, part5, part6
Giotto
1985
ที่มา : Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen
download : model and instructions 52 Kb.
Galileo
USA / ESA, 1989
ที่มา : Free Spacecraft Paper Model Kits
download : model 52 Kb , instructions 668 Kb
Hubble Space Telescope (HST)
USA, 1990
ที่มา : hubblesite.org
download : Space Telescope 100 Color140 Kb., B/W 116 Kb.
Yohkoh Solar Observatory
Japan-Usa-England, ปี 1991
ที่มา : Free Spacecraft Paper Model
download :
SOHO (Solar and Helispheric Observatory)
ESA, 1995
ที่มา : ESA Space Science
download : แบบจำลอง และขั้นตอนการทำ 1,784 Mb
Infrared Space Observatory (ISO)
ESA, 1995, กล้องโทรทัศน์อวกาศระบบอินฟราเรด
ที่มา : Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen
download : model and instructions 230 Kb.
Mars Pathfinder
USA, 1996
ที่มา : JPL's Scale Models
download : simple
Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR)
USA, 1996
ที่มา : JPL's Scale Models
download : Part1 111 kb, Part2 40 Kb, instructions 90 Kb.
Cassini-Huygens
USA / ESA, 1997
ที่มา :
download : model 77 Kb , instructions 137 Kb
Advanced Composition Explorer (ACE)
USA, 1997
ที่มา : Free Spacecraft Paper Model
download : แบบจำลองและขั้นตอนการทำ
Lunar Prospector
USA, 1997
ที่มา : Free Spacecraft Paper Model Kits
download : Parts 1 31 Kb, Parts 2 9Kb, Instructions
Japan Mars Orbiter
ญี่ปุ่น, 1998
ที่มา : Nozomi
download : model127 Kb
Transition Region and Coronal Explorer (TRACE)
USA, 1998
ที่มา : Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen
download : แบบจำลองและวิธีการทำ 434 Kb
Mars Climate Orbiter
USA, 1998
ที่มา : JPL's Scale Models
download : www.arar.it : model and instructions 388 Kb.
หรือจากที่ mars.jpl.nasa.gov : Mars Climate Orbiter, model 96 Kb., instructions 315 Kb.
Submillimeter Wave Astronomy Satellite (SWAS)
USA, 1998
ที่มา : cfa-www.harvard.edu
download : model and instructions
Terra (EOS AM-1)
USA, 1999
ที่มา : NASA's Earth Observing System
download : model and instructions 643 Kb.
Mars Polar Lander
USA, 1999
ที่มา : JPL's Scale Models
download : Mars Polar Lander Usa, 1999
model 44 Kb., instructions 115 Kb.
Stardust
USA, 1999
ที่มา : JPL'sScale Models
download : model 33 kb, instructions
Mars Odyssey
USA, 2001
ที่มา : JPL's Scale Models
download : model 483 Kb., instructions 444 Kb.
GENESIS
USA, 2001
ที่มา : JPL's Scale Models
download : แบบชุดที่ 1 48 Kb, แบบชุดที่ 2 51 Kb, รายละเอียดการจัดทำ
CONTOUR
USA, 2002
ที่มา : Comet Nucleus Tour
download : model 278 Kb, instructions 149 Kb.
EOS-Aqua (EOS PM-1)
USA, 2002, สำรวจกระบวนการทางฟิสิกส์ของโลก โดยเน้นเรื่องวัฐจักรของน้ำ
ที่มา : sharaku.eorc.nasda - japan
download : model and instructions 2.9 Mb.
Data Relay Test Satellite (DRTS)
ญี่ปุ่น, 2002
ที่มา : sharaku.eorc.nasda - japan
download : model and instructions 1.9 Mb.
International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory (INTEGRAL)
ESA, 2002
ที่มา : ESA Space Science
download : model and instructions 1.324 Mb.
High Energy Solar Spectroscopic Imager (HESSI)
USA, 2002, สำรวจพลังงานที่ปลดปล่อยจาก solar flares
ที่มา : Nasa Hessi spacecraft
download : แบบจำลองและวิธีทำ 1,014 Mb
Advanced Earth Observing Satellite (ADEOS) "MIDORI II"
ESA, 2002
ที่มา : sharaku.eorc.nasda - japan
download : model and instructions 2.9 Mb.
Mars Express
ESA, 2003
ที่มา :
download : model and instructions 3,089 Mb.
Mars Rover "e;Spirit"e; & "e;Opportunity"e;
USA, 2003
ที่มา : Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen
download : model and instructions 600 Kb.
Space Infrared Telescope Facility (SIRTF) "Spitzer"
USA, 2003
ที่มา : Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen
download : model and instructions 1.3 Mb.
MuLabSat 1
ญี่ปุ่น, 2003
ที่มา : sharaku.eorc.nasda - japan
download : model and instructions 1.3 Mb.
Cosmos-1 Solar Sail Spacecraft
Launch Planned for Early 2004
ที่มา : Free Spacecraft Paper Model
download : model 33 Kb., instructions
GAIA
ESA, 2010, จัดสร้าง แผนที่สามมิติของกาแลคซี
ที่มา : ESA Space Science
download : model 114 Kb., instructions, 124 Kb.

Links
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Plastic Bottle Re-Use | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน