การสำรวจอวกาศ
ประเทศ 10 ประเทศแรกที่พิชิตอวกาศ

ที่ ประเทศ วัน/เดือน/ปี ยานอวกาศ จรวดที่ใช้ ฐานปล่อยจรวด
1. รัสเซีย (USSR) 4 ตุลาคม 1957 Sputnik 1 Old Number Seven Baikonur Cosmodrome
2. อเมริกา 31 มกราคม 1958 Explorer 1 Jupiter-C Cape Canaveral
3. ฝรั่งเศส 26 พฤศจิกายน 1965 Asterix 1 Diamant Algeria
4. ญี่ปุ่น 11 กุมภาพันธ์ 1970 Ohsumi Lambda 4S-5 Kagoshima
5. จีน 24 เมษายน 1970 Mao 1 Long March-1 Inner Mongolia
6. อังกฤษ 28 ตุลาคม 1971 Black Knight 1 Black Arrow Woomera Australia
7. ยุโรป 24 ธันวาคม 1979 CAT Ariane Kourou, French Guiana
8. อินเดีย 18 กรกฎาคม 1980 Rohini 1 Satellite Launch Vehicle Sriharikota Island
9. อิสราเอล 19 กันยายน 1988 Horizon 1 Shavit Negev Desert
10. อิรัก 5 ธันวาคม 1989 rocket 3rd stage three-stage rocket Al-Anbar


ค.ศ. 1957 - 1980 | ค.ศ. 1981 - 2000 | ค.ศ. 2001 - ปัจจุบัน | อนาคต
ประเทศ 10 ประเทศแรกที่พิชิตอวกาศ | แบบจำลองกระดาษของดาวเทียม จรวด และ ยานอวกาศ
คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | Plastic Bottle Re-Use | Water Rocket | กลับขึ้นข้างบน