โซมาคิวป์
Soma Cube

เกริ่น

ครั้งก่อนเรามาประดิษฐ์แทนแกรม ซึ่งเป็นเกมปริศนา 2 มิติ ไปแล้ว วันนี้ผมมีกล่องขนมรูปลูกบาศก์อยู่หลายใบ เลยคิดว่ามาลองประดิษฐ์เกมปริศนา 3 มิติกันบ้างดีกว่าครับ

โซมาคิวป์เป็นเกมปริศนา ประเภท 3 มิติ ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวเดนมาร์ค ชื่อ พีท ไฮน์ (Piet Hein) ในปี พ.ศ.2479 (ค.ศ.1936)

โซมาเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤต เป็นชื่อของพืชประเภทเถาไม่มีใบ มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันออกของอินเดีย ยางสีน้ำนมมีรสเปรี้ยวถูกใช้เป็นยาที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอารมณ์ที่เป็นสุข (คงคล้ายๆ กับเวลาเล่นเกมไงครับ)

โซมาคิวป์ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก 7 ชิ้น ที่สามารถประกอบขึ้นได้ง่ายๆ จากรูปร่างพื้นฐาน คือ ลูกบาศก์ หรือ ลูกเต๋า

วิธีทำก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ ใช้กาวลาเทกซ์ต่อกล่องลูกบาศก์ตามภาพประกอบ รอให้กาวแห้ง ก็ใช้ได้แล้วครับ

รูปร่างแรกที่ควรทดลองต่อดู คือ ลูกบาศก์ (ขนาด 3x3x3) น้องๆ อาจประหลาดใจเมื่อทราบว่ามีวิธีต่างๆ กันที่สามารถต่อเป็นลูกบาศก์นี้ถึง 240 วิธีทีเดียว!

น้องๆ สามารถหารูปร่างอื่นๆ ที่สนุกกว่าลูกบาศก์ 3x3x3 ได้จาก web ครับ โดยใช้ key word ว่า soma cube และ soma figures หรืออาจเริ่มต้นจาก web page นี้ ก็ได้ครับ http://www.fam-bundgaard.dk/SOMA/SOMA.HTM

Soma Cube
ชิ้นส่วนต่างๆ ของ โซมาคิวป์
Soma Cube
เฉลยการต่อกล่องลูกบาศก์ครับ
Back to Fun Science

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h


ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh