ฮาโล ที่ Yuzhno-Sakhalinsk ประเทศรัสเซีย
วันที่ 1 เมษายน 2550 (2007)


ที่มา : mozg.by


ภาพที่ enhance โดย PhotoShop


ที่มา : mozg.by


ที่มา : mozg.by


ที่มา : mozg.by

Yuzhno-Sakhalinsk เป็นเมืองที่อยู่บน เกาะ Sakhalin ประเทศรัสเซีย
ตำแหน่ง : 46°58'N 142°44'E

ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิด :

 1. 22° Halo : ฮาโลวงเล็ก
 2. 46° Halo : ฮาโลวงใหญ่
 3. Parhelia หรือ Sun Dogs : จุดสว่างซ้าย-ขวา บน 22° ฮาโล
 4. โค้งเซอคัมซินิทธัล (Circumzenithal Arc)
 5. อัปเปอร์ แทนเจ้นท์ อาร์ค (Upper Tangent Arc)
 6. โลเวอร์ แทนเจ้นท์ อาร์ค (Lower Tangent Arc)
 7. โค้งพาเฮลิค (Parhelic Circle)
 8. โค้งพาร์รี่ (Parry Arc)
 9. โค้งเฮลิแอค (Heliac Arc)
 10. โค้งวาเกนเนอร์ (Wegener Arc)
 11. ฯลฯ


ลองเปรียบเทียบดูกับแผนภาพนี้ดูสิครับ
ที่มาภาพ : www.its.caltech.edu

LINKS :
Atmospheric Phenomenon at Yuzhno-Sakhalinsk
Atmospheric Phenomenon at Yuzhno-Sakhalinsk
Atmospheric Phenomenon at Yuzhno-Sakhalinsk
Atmospheric Phenomenon at Yuzhno-Sakhalinsk
All pages were created on Macintosh Computer, using iPhoto and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
รุ้ง | Sky Observer | 2009 Gallery | 2008 Gallery | Sci4Fun

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh