ประดิษฐ์รุ้งจากอ่างใส่น้ำและกระจก
Making Rainbow from a Mirror and a Water Tank

rainbow from thin film

สีรุ้งเกิดได้อย่างไรจากกระจกในน้ำ ?

เมื่อแสงอาทิตย์ตกระทบบนน้ำ จะเกิดการหักเหจากอากาศสู่น้ำ แสงจะกระจายออกเป็นสีรุ้ง ซึ่งจะสะท้อนจากกระจก กลับออกมาจากน้ำ สู่อากาศ ปรากฎบนฉากที่เราวางไว้

ความเข้าใจที่ควรจะได้จากการทดลอง

 1. แสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงสีต่างๆ กัน เรียกกันอย่างง่ายๆ ว่า รุ้ง
 2. เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่ง ไปสู่อีกตัวกลางหนึ่ง (เช่น อากาศไปสู่น้ำ) จะเกิดการหักเหของแสง ทำให้แสงกระจายออกเป็นสีรุ้ง
อุปกรณ์การประดิษฐ์รุ้ง
 • อ่างน้ำ และ แก้วน้ำ : พร้อมน้ำ
 • กระจก : บานนี้ซื้อจากตลาด ราคา 19 บาทครับ แต่จะใช้กระจกที่มีอยู่แล้วก็ได้ครับ
ขั้นตอนการประดิษฐ์

วิธีที่ 1 : วางอ่างน้ำกลางแจ้ง

อ่างน้ำสะท้อนรุ้ง

 1. นำอ่างใส่น้ำมาตั้งกลางแจ้งให้โดนแสงอาทิตย์ หันด้านที่เราต้องการให้เป็นด้านหน้า เข้าหาดวงอาทิตย์
 2. วางกระจกลงในอ่าง และวางฉาก(สีขาว)เพื่อรับรุ้ง
 3. ปรับมุมกระจก และมุมของฉาก จนกระทั่งรุ้งปรากฎบนฉาก

วิธีที่ 2 : ไฟฉาย กับ แก้วน้ำ

แก้วน้ำกับไฟฉาย

 1. นำแก้วใส่น้ำวางไว้บนโต๊ะ
 2. วางฉากหลังสีขาว ไว้ด้านหนึ่งของแก้ว อาจทำแบบง่ายๆ คือ ติดกระดาษขาว บนกล่องกระดาษ
 3. ปิดไฟในห้องให้มืด หรือค่อนข้างมืด เปิดไฟฉาย แล้วส่องไฟไปยังแก้วน้ำ ด้านตรงข้ามกับที่วางฉาก
 4. ลูกศรสีเหลือง แสดงบริเวณที่เกิดรุ้ง
รุ้งเส้นเล็ก

ภาพขยายของรุ้ง
รุ้งที่ได้เส้นจะค่อนข้างบาง ถ้าเอียงฉากรับแสงให้ทำมุมเอียงกับรุ้งมากขึ้น ก็จะได้เส้นของรุ้งที่กว้างขึ้นด้วย

วิธีที่ 3 : อ่างน้ำ กับแก้วน้ำ

รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ

จัดวางอ่างน้ำ (สี่เหลี่ยม), แก้วน้ำ, ฉากสีขาว ดังภาพ

เล็งไฟฉายไปทางแก้วน้ำครับ

ปิดไฟ, เปิดไฟฉาย แล้วมองอ่างน้ำ ในแนวของลูกศรสีเหลือง จะเห็นรุ้งปรากฎอยู่ในแนวตั้ง

รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ
รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำ รุ้งในอ่างน้ำAll pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Sci4fun | Rainbow | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh