ฮาโลปิรามิด, 5 มิถุนายน 2551, Tampere
Pyramidal Halo Display, 05 June 2008, Tampere

Tampere เป็นเมืองใหญ่ที่ 3 อยู่ทางตอนใต้ของฟินแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาป 2 แห่ง ซึ่งมีความต่างระดับของน้ำถึง 18 เมตร

ในตอนเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ได้เกิดฮาโลหลายวงซ้อนกันบนท้องฟ้า ฮาโลแบบนี้เกิดจากผลึกน้ำแข็งรูปปิรามิดที่อยู่ในเมฆระดับสูง 8 กิโลเมตร เหนือพื้นดิน

ในภาพ จะเห็นฮาโลที่ตำแหน่งเชิงมุมต่างๆ ดังนี้ : 9, 18, 20, 22, 23, 24, 35 และ 46 องศา นอกจากนั้น ยังสามารถเห็นโค้งแสงอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ 9 degree plate arc, 9 degree tangent arcs, 18 degree plate arc, 23 degree plate arc และ a lower 24 degree plate arc ในบางภาพ จะเห็น pyramidal heliac arc ด้วย

นอกพื้นที่ที่บันทึกด้วยภาพ ยังมีปรากฏการณ์ วงพาเฮลิค (parhelic circle) ที่มีความหนา และ ปรากฏการณ์ พาเฮเลียน 120 องศา (120 degree parhelion) ที่หนามาก แต่ไม่ค่อยสว่าง ทั้งสองปรากฏการณ์เกิดอยู่ใกล้ๆ กับจุด antisolar point

ระยะห่างระหว่าง วงแสงที่ 23 องศา (23 degree plate arc) เปลี่ยนไป เมื่อดวงอาทิตย์โคจรสูงขึ้นจากขอบฟ้า

เราสามารถแยกแยะฮาโลที่ 22, 23, 24 องศา ได้อย่างชัดเจน

วงแสงที่ 24 องศา (24 degree plate arc) เห็นได้ชัดเจนขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ที่มา : http://www.kolumbus.fi/jari.luomanen/x-ilmakeha/atmosphere1497-1537.html
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh