46° ฮาโลบนผิวหิมะ ที่ Juva ฟินแลนด์
วันที่ 22 มีนาคม 2551 (2008)


ที่มา : www.ursa.fi

นอกจากฮาโลจะเกิดบนท้องฟ้าแล้ว ยังสามารถเห็นได้บนพื้นดินอีกด้วย

Jari Piikki บันทึกภาพ 46° ฮาโล ที่เกิดบนพื้นผิวหิมะ ที่เมือง Juva ประเทศฟินแลนด์

Juva เป็นชื่อของ เทศบาล (municipality) อยู่ห่างจากเมืองเฮลซิงกิ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 270 กิโลเมตร
ตำแหน่ง : 61°53'50"N 27°51'25"E
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh