9° ฮาโล, 22° ฮาโล, วงพาร์เฮลิค, และ ซันด๊อก
วันที่ 30 กันยายน 2551 ณ กทม. และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
9° Halo, 22° Halo, Parhelic Circle, and Sun Dog
30 September 2008, Bangkok and Si Racha, Thailand


ชมภาพที่บันทึกได้ทั้งหมด ที่ web page นี้ ครับ


8:09:45 AM
ภาพนี้เกิดจากการใช้ PhotoShop ในการ enhance ภาพด้านบน ให้เห็นเส้นต่างๆ ชัดเจนขึ้นครับ

จะเห็น 22° ฮาโล ชัดเจนมาก เห็นซันด๊อก หรือ จุดสว่างด้านซ้าย-ขวา บนวงของฮาโล และยังเห็นวงพาร์เฮลิค ที่พาดผ่านจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ ได้อย่างรางๆ อีกด้วยครับ

ส่วนวงด้านในใกล้กับดวงอาทิตย์ เป็น 9° ฮาโล ครับ


8:10:15 AM
ภาพ enhance

ฮาโล และ ซันด๊อก ด้านซ้ายของวงฮาโล


8:10:22 AM
ภาพ enhance

ฮาโล และ ซันด๊อก ด้านขวาของฮาโล


8:14:56 AM
ภาพ enhance

เสียดายว่าอยู่บนรถครับ ไม่สามารถลงไปถ่ายให้เห็นกันชัดๆ ได้ โดยไม่มีสายไฟฟ้าเกะกะ


ภาพที่ได้จาก HaloSim 3

ข้อมูลที่ใช้ในการจำลอง :
วันเวลาการบันทึกภาพ : 30 กันยายน 2551 เวลาประมาณ 8:09 AM
สถานที่บันทึกภาพ : ถนนพหลโยธิน ใกล้กรมป่าไม้ บางเขน
พิกัด : ประมาณ 13° 51' N , 100° 34.5' E
ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ : AZ +101° , ALT 28° 45' (ได้จาก Stellarium-0.9.1)

ส่วนที่ภาพจำลองเหมือนกับปรากฏการณ์จริง คือ 22° ฮาโล , วงพาร์เฮลิค และ ซันด๊อก

ส่วนโค้งด้านบน และด้านล่างของฮาโลนั้น ไม่เห็นในปรากฏการณ์จริงครับ

Link : Kaleidoscope Sky
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.

All pages were created on Macintosh Computer, using Adobe PhotoShop and BBEdit.

คำถาม? ข้อคิดเห็น! ข้อเสนอแนะ . . . ติดต่อกับเราได้ครับ
Fun Science | กลับขึ้นข้างบน

All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
P i t a n S i n g h a s a n e h
ผู้เขียน : ดร. พิธาน สิงห์เสน่ห์
Writer : Dr.Pitan Singhasaneh